Przejdź do głównej zawartości

Posty

Mobbing - czyli o terrorze w pracy

1. Pojęcie mobbingu. Mobbing - systematycznie powtarzające się, długotrwałe wrogie zachowanie wobec jednej lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację i odporność psychiczną oraz wykluczyć z zespołu zawodowego lub grupy koleżeńskiej. 2.Fazy mobbingu: 3.Na działania mobbingowe narażone są: osoby, które nie należą do organizacji pracowniczych i nie utrzymują kontaktów towarzyskich ze współpracownikami; młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy stanowią konkurencję dla osób o ustalonej pozycji zawodowej; doświadczeni pracownicy, których przełożeni chcą zmusić do dobrowolnego odejścia z pracy; osoby niezaradne lub przeciwnie - przebojowe i silne psychicznie. 4. Przykłady zachowań mobbingowych: 5.Jak się bronić przed mobbingiem? rozmowy o swojej sytuacji ze współpracownikami, przełożonymi, rodziną, przyjaciółmi; dokumentowanie działań mobbingowych - prowadzenie dziennika z zapisami oraz kontaktowanie się z prześladowcą w formie pisemnej, aby posiadać dowody prze
Najnowsze posty

Etyczne przedsiębiorstwo - czyli o uczciwości wobec interesariuszy

1. Ważne pojęcia: Etyka biznesu - to oceny, normy, zasady oraz ideały określające właściwe zachowania i działania w prowadzeniu działalności gospodarczej. Interesariusz - osoba, instytucja, organizacja lub grupa społeczna, mająca związek z działalnością przedsiębiorstwa. Kodeks etyczny - dokument opisujący wartości i zachowania, jakie uważa się za właściwe. Outplacement - wsparcie zwolnionych pracowników podczas poszukiwania przez nich nowych możliwości zatrudnienia. 2. Wartości etyczne: uczciwy, sumienny, prawdomówny,  lojalny, sprawiedliwy, przestrzegający prawa. 3. Obszary problemów etycznych dot. przedsiębiorstwa:  4. Etyczne działania wobec interesariuszy:

Negocjacje - czyli o rozwiązywaniu konfliktów cz.2

5. Podział negocjatorów na określone role.  6. Wybrane techniki negocjacyjne.   Balon próbny - sposób na sprawdzenie, jakie ograniczenia postawił sobie partner negocjacji. Imadło -  technika, która służy do wybadania przeciwnika i "dokręca" nasze wymaganie wobec oferty partnera. Gra czasem - metoda łudząco podobna do tej stosowanej przez trenerów siatkówki, którzy w  momencie niesprzyjającej sytuacji  wyznaczają przerwę na naradę z zespołem. Taktyka salami - polega na zdobywaniu aprobaty drugiej strony na szereg mało istotnych rzeczy, które w efekcie mogą przynieść zwycięstwo w negocjacjach jednej ze stron. Technika darmowe przysługi - gdy zaoferujemy drugiej stronie jakieś "bezinteresowne" ustępstwo, to zobowiążemy ją podświadomi Technika dobry/zły policjant - potrzebny przynajmniej dwuosobowy zespół negocjacyjny. Jedna z osób jest miła dla przeciwnej strony, a druga jest stanowcza, twarda. Ostatnie życzenie i rzut na taśmę - techniki przeznaczone na

Negocjacje - czyli o rozwiązywaniu konfliktów cz.1

1.Pojęcie konfliktu. Konflikt - sytuacja, w której obie strony, mając sprzeczne interesy, cele lub poglądy, stają się do siebie wrogo nastawione i dążą do uzyskania przewagi. 2. Konflikty w zespole. 3. Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje - dobrowolne rozwiązywanie sporu dzięki rozmowom toczącym się w obecności osoby bezstronnej - tzw. mediatora. Arbitraż - rozwiązanie konfliktu poprzez narzucenie stronom gotowego rozwiązania opracowanego przez niezależnego, bezstronnego eksperta - tzw. arbitra. Negocjacje - dobrowolnie podjęte rozmowy, których celem jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktowej. 4. Zasady negocjacji. Ograniczone zaufanie do rozmówcy. Dostosowanie swojego zachowania i stylu bycia do danej sytuacji. Skuteczny negocjator: nie ma przeświadczenia, że negocjacja to walka nie ma egoistycznego podejścia do negocjacji nie uważa, że głośniejszy znaczy skuteczniejszy nie może mieć twarzy pokerzysty nie uważa, że jedna taktyka jest najlepsza d

Współpraca między pracownikami - czyli o pracy grupowej cz.2

4. Zakłócenia w komunikacji między pracownikami.  5. Organizacja pracy zespołowej: określenie celu, dobór środków oraz metod, jakimi zadania będą wykonywane, zaplanowanie działań, przygotowanie działań, realizację, kontrolę. 6. Ciekawostka...  Brytyjski specjalista, zajmujący się zarządzaniem zespołami, Meredith Belbin odkrył i opisał zjawisko syndromu Apolla , który można zobrazować równaniem: 1+1+1+1=2. Dotyczy ono zespołu, którego członkowie mają wysoki poziom inteligencji, dlatego podczas pracy każdy chce przeforsować własne stanowisko, które uważa za jedyne i słuszne.

Współpraca między pracownikami - czyli o pracy grupowej cz.1

1. Specyfika grupy: Rola - oczekiwania innych wskazujące, jak powinna zachowywać się osoba zajmująca w grupie określoną pozycję. Grupa - osoby pozostające ze sobą w bezpośrednim kontakcie i  podejmujące wspólne działania. Grupa może być formalna (tworzona wraz ze strukturą firmy) lub nieformalna (na zasadzie wzajemnej sympatii). 2. Role grupowe firmy. 3.Wady i zalety pracy indywidualnej i zespołowej: Praca indywidualna - pracownik sam wykonuje powierzone mu zadania, Zespół - są to dwie lub trzy osoby, które współpracują ze sobą, dążąc do zrealizowania wspólnego celu, Efekt synergii - współdziałanie osób w zespole da efekty korzystniejsze niż suma efektów wypracowanych przez indywidualne osoby.    ZASADY PRACY ZESPOŁOWEJ 

Biznesplan - czyli plan działania mojego przedsiębiorstwa - cz.2

4. Elementy biznesplanu: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnwMv2koriAhWFl4sKHVKCDncQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fzasobyip2.ore.edu.pl%2Fuploads%2Fpublications%2F44e33f66b612afab5cfe9bbd9acaad54_%2F5-przedsiebiorstwo%2F5-7-czym-jest-biznesplan%2Findex.html&psig=AOvVaw0QKxXi5h9OkyCWKqlh47dZ&ust=1557343539554480 5. Uproszczony biznesplan: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja69SjlIriAhURtYsKHSbdDbcQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fpierwszadotacja.net%2Fbiznes-plan-firmy-pozycjonujacej%2F&psig=AOvVaw0JQj2EAtlnGtIUqy_p9ZRd&ust=1557343890789449 CIEKAWOSTKA: John Edmonds (założyciel kilkudziesięciu firm) twierdzi, że rozpoczynanie działalności bez biznesplanu daje 80% szans na porażkę. Z kolei 80% prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu występuje w sytuacji, gdy zdecydujemy się na szczegółowego zaplanowanie przyszłej działalności gospodarcze